Visselblåsarfunktion i bruk

Nolltolerans mot orättvisor och mobbning på arbetsplatsen. Målerifaktas visselblåsarfunktion är ett stöd i arbetet för ett tryggt och rättvist arbetsliv.

Den 17 december i år träder en ny lag i kraft i Sverige bolag med över 50 anställda ska ha en visselblåsarfunktion. Lagen välkomnas av Målerifakta, som förekommit lagen och infört en visselblåsarfunktion under hösten.

Jag ställer mig mycket positiv till att den här lagen införs i Sverige. Visselblåsarfunktionen är ett värdefullt verktyg för att motverka oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatserna. Den ger medarbetare en möjlighet att anmäla anonymt om de upplever att de själva eller någon annan blir illa behandlad på sin arbetsplats, säger Charlotta Tillbom vd på Målerifakta.

Bolaget Human&hearts´ har anlitats för att införa funktionen. Deras vision är att bidra till ett mer medmänskligt och rättssäkert arbetsliv och de är ett av Sveriges ledande företag på att utreda och hantera olika typer av överträdelser i arbetslivet. Det är till dem anmälan kommer om en medarbetare väljer att använda funktionen. Visselblåsarfunktionen är nu tillgänglig på Målerifaktas intranät.

Anmälan kan göras anonymt till Human&hearts, som startar en utredning. För att visselblåsarfunktionen ska upplevas som opartisk och säker är det viktigt att den genomförs av en utomstående part med rätt kompetens för att utreda ett ärende professionellt. Jag är glad att funktionen är på plats och jag uppmuntrar Målerifaktas medarbetare att utnyttja den om de upplever att det finns missförhållanden eller oegentligheter i företaget, så att detta kommer upp i ljuset och kan rättas till, avslutar Charlotta.

Beställ mätuppdrag och få ackordsräkningar på webben!

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

OM OSS

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev